بذر خيار درختی گیلدا

Gilda Home Gardening Products 


 

  • مقدار بذر موجود در انواع بذر با توجه به قیمت خرید از چند عدد تا چند صد گرم متفاوت است
  • بهتر است برای کاشت بذر از خاک سبزی کاری گیلدا مخصوص کاشت انواع بذر استفاده نمایید
  • اکثر بذر ها دارای پوشش محافظتی و تقویتی می باشند و غیر قابل استفاده خوراکی هستند
  • تمامی انواع بذر با رعایت شرایط محیطی قابل کاشت در گلدان و در منزل میباشد

 

 

 

سبد خرید